phenomenon meaning in bangla

phenomenon ঘটমান বিষয়